Polityka Prywatności

1. Zapisując się na którąkolwiek z list adresowych prowadzonych przez Prosument Club lub rejestrując się jako członek Prosument Clubu,wyrażasz zgodę na warunki przedstawione w tej Polityce Prywatności.

2. Dane, które podałeś aby się zapisać na jedną naszych list, służą jedynie do tego aby nasz kontakt mailowy był w miarę możliwości jak najbardziej spersonalizowany natomiast dane, które podałeś przy rejestracji w Prosument Clubie są niezbędne abyś mógł korzystać z serwisu oraz możliwości w nim dostępnych.

3. To, że się tutaj zapisałeś, świadczy o tym, że wyrażasz zgodę na to abyśmy wysyłali do Ciebie informacje w postaci e-maili.

4. Zapisałeś się również dobrowolnie a jeśli ktoś zrobił Ci kawał i zapisał Cię bez Twojej wiedzy, to możesz w każdej chwili się wypisać lecz jednocześnie nie bierzemy za to odpowiedzialności.

5. Możesz być pewien, że nikomu, pod żadnym pozorem nie udostępnimy ani nie sprzedamy Twoich danych, które nam podałeś.

6. W każdej chwili możesz się z naszej listy wypisać. Wystarczy, że klikniesz w odpowiedni link, umieszczony na końcu każdego maila. W takim wypadku Twoje dane zostaną na stałe usunięte z listy, co jednocześnie spowoduje, że nie będziesz otrzymywał ode nas żadnych informacji.

7. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych emaili zarówno informacyjnych jak i reklamowych.

Na temat przetwarzania Twoich danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Prosument Club Limited LLC z siedzibą w Cheyenne, w stanieWyoming (USA) na ulicy 2510 Warren Ave (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres email prosument@prosumentclub.eu albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na bezpłatny newsletter, rejestracji konta lub kont w Prosument Clubie oraz transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym serwisie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Prosument Club Limited LLC?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

- wysyłamy Ci bezpłatny newsletter z wartościowymi poradami, oraz bezpłatną treść, z której możesz skorzystać, jeśli tak zdecydujesz
- potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia i działaniamarketingowe (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych)
- obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy) kontaktujemy się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo potrzebujemy Twoje dane, aby wystawiać faktury VAT, jeśli naturalnie zajdzie taka potrzeba z Twojej strony.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

- monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
- dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon.
- zapewnienie obsługi usług płatniczych
- zapewnienie bezpieczeństwa
- prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem
- skuteczności poszczególnych ofert
- organizowanie programów lojalnościowych
- prowadzenie analiz statystycznych
- windykacja należności

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
- organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś lub kierując taką prośbę na adres prosument@prosumentclub.eu. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie odpowiedniego linku, który znajduje w stopce każdego maila.

Usunięcie emaila z konta zarejestrowanego w Prosument Clubie odbywa się poprzez manualną edycję konta.

Swoje dane na koncie w Prosument Clubie możesz uaktualnić w każdej chwili po zalogowaniu się na tym koncie i przejściu do jego edycji poprzez kliknięcie w odpowiednilink w menu.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: * adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, nazwy firmy (jeśli posiadasz), adresu firmy, oraz numeru nip.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:

- darmowy newsletter
- zaproszenia na webinary i kampanie promocyjne
- niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a takżeprawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku zeświadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; - w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywasię na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie toodbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: - przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, - Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tymsą profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane nie są udostępniane nikomu, tj. żadnym osobom trzecim czy też firmom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Żadna informacja, jaką otrzymasz nie stanowi doradztwa finansowego i nią nie jest. W żaden sposób nie możesz również traktować tych informacji jako gwarancję osiągnięcia korzyści finansowych a jedynie jako możliwość, co do której decyzję musisz podjąć indywidualnie.

Korzystanie z możliwości przedstawionych w ramach Prosument Club'u akceptujesz fakt, że żadne rezultaty innych ludzi nie stanowią dla Ciebie gwarancji odniesienia przez Ciebie korzyści finansowych co do kwot oraz czasu. Decydując się na korzystanie z możliwości Prosument Club'u, powinieneś dokładnie przeanalizować wszystkie informacje, gdyż uczestnictwo jest w 100% Twoją indywidualną decyzją.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis prosumentclub.eu wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.